miercuri, 7 august 2013

Carte - Cele 42 de ode ale lui Solomon - traducere: Simeona

0 comentarii
Read full post »

ODA 42

0 comentarii
  ODA 42.

  Odele lui Solomon, fiul lui David, s-au încheiat cu următoarele versete rafinate.

  1 Mi-am întins mâinile și Domnul S-a apropiat de mine:
  2 Pentru ca înălţarea mâinilor mele este semnul Lui:
  3 şi îndreptarea trupului meu este lemnul pe care a fost răstignit Cel Neprihănit.
  4 Și m-am făcut necunoscut pentru cei care n-au fost alături de mine, și voi rămâne lângă cei care mă iubesc.
  5 Toţi prigonitorii mei sunt morți, și au căutat spre mine, cei care au nădăjduit în mine, pentru că eu am fost trezit la viață:
  6 Și m-am sculat și sunt cu ei, și voi vorbi cu gura lor.
  7 Căci ei au disprețuit pe cei care i-au oropsit;
  8 Și mi-am aşezat peste ei jugul de dragostei mele;
  9 Ca brațul mirelui peste mireasa lui,
  10 Așa a fost jugul Meu asupra celor care mă cunosc:
  11 Și, precum în noaptea nunţii,  dorinţa dintre mire şi mireasa lui este răspândită în toată casa,
  12 Aşa este dragostea mea asupra celor care cred în mine. (p.. 140)
  13 Și nu am fost respins, deși se credea că aşa va fi.
  14 Nu am pierit, deși au uneltit împotriva mea.
  15 Iadul m-a văzut și s-a năruit:
  16 Moartea m-a aruncat afară, și mulți au ieşit  împreună cu mine.
  17 Mi-a dat fiere și amărăciune, și m-a dus cu ea în cele mai mari adâncuri ale ei:
  18 Dar picioarele și capul mi le-a lăsat libere , pentru că nu a putut îndura faţa mea:
  19 Și am adunat pe oamenii care trăiau în mijlocul morţilor, și le-am vorbit cu limbă de viață:
  20 Deoarece cuvântul meu nu va pieri nicicând:
  21 Și cei care erau morţi alergau către mine, și plângeau zicând: " Fiul lui Dumnezeu, ai milă de noi, şi fă cu noi după bunătatea Ta,
  22 Și ne scoate din legăturile întunericului și deschide-ne ușa prin care vom veni la tine.
  23 Pentru că vedem cum moartea care ne-a omorât pe noi,  pe tine nu te-a atins.
  24 Să dă-ne, de asemenea, să fim răscumpăraţi de Tine, căci Tu ești Mântuitorul nostru. "
  25 Și am auzit glasul lor, și am însemnat numele meu pe fruntea lor:
  26 Ca să se ştie că sunt  liberi și sunt aI mei
  Aleluia.____________

Imaginea: Julius Schnorr von Carolsfeld 
Joseph’s Reunion With Brothers

Read full post »

ODA 41

0 comentarii
  ODA 41.

  Descoperim că scriitorul ar putea fi un păgân (v. 8).

  1 Toți copiii Domnului Îl vor lăuda, și vor aduna adevărul credinței Sale.
  2 pentru ca El îşi va cunoaşte copiii. Prin urmare,să cântăm dragostea Lui:
  3 Să trăim în Domnul, prin harul Său: și viață să  primim prin Mesia Cel trimis de El:
  4 Pentru că El, o zi mare a strălucit peste noi și minunat este Cel care ne-a dat slava Lui.
  5 Prin urmare, noi toți să ne unim împreună în Numele Domnului, şi să-I aducem slavă, pentru bunătatea Lui,
  6 Iar feţele noastre să strălucească în lumina Lui: și inimile noastre să cugete la iubirea Lui, ziua şi noaptea.
  7 Să tresăltăm de bucuria Domnului.
  8 Toți cei care mă vor vedea vor fi uimiţi. Pentru că eu am devenit alt om:
  9 Căci Tatăl adevărului şi-a amintit de mine: fiindcă al Lui  eram de la începuturi:
  10 Pentru că Harul Său m-a născut, și gândul inimii Lui:
  11 Și Cuvântul Său este cu noi în tot drumul nostru;
  12 El este Mântuitorul, Cel Care ne dă viața și nu lasă sufletele noastre să piară;
  13 căci omul care a fost umilit, a fost înălțat prin neprihănirea Domnului,
  14 Fiul Celui Preaînalt S-a născut din desăvârşirea Tatălui Său;
  15 Iar noi am primit lumina de la Cuvântul care a fost odinioară în Tatăl;
  16 Mesia este cu adevărat unul, și El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii,
  17caci numai El va salva sufletele noastre pentru totdeauna, prin adevărul Numelui Său: şi cântare nouă este pentru cei ce-l iubesc pe El.
  Aleluia.
____________

Imaginea: Julius Schnorr von Carolsfeld 
Joseph in Charge of Egypt 
Read full post »

ODA 40.

0 comentarii  ODA 40.

  Un cântec de laudă fără egal.

  1 Ca mierea picurată de albine în fagurele lor,
  2 și ca laptele unei mame care îşi iubeşte copiii;
  3 Aşa se îndreaptă speranţa mea către Tine, Dumnezeul meu.
  4 Ca izvorul din care țâșnește apa,
  5 aşa ţâşneşte din inima mea lauda către Domnul iar buzele mele rostesc slava Sa, și limba mea cântă psalmii Lui. (p.. 139)
  6 Și tresaltă faţa mea de bucuria Lui, și se umple duhul meu, cu dragostea Lui, și sufletul meu cu Lumina Lui:
  7 că sfinţenia mea este în El, iar răscumpărarea sufletului meu în El este:
  8 și moștenirea Lui este viața veșnică, iar cei care au ales-o pe ea, vor fi nepieritori.
  Aleluia.
____________

Imaginea: Julius Schnorr von Carolsfeld 
Joseph Interprets Dream


Read full post »

ODA 39

0 comentarii


  ODA 39.

  Una din odele care fac referire la evenimentele din Evanghelii - atunci când Domnul nostru merge pe Marea Galileii.

  1 Râurile mari sunt puterea Domnului:
  2 și îi răstoarnă pe cei care Îl disprețuiesc: și rătăcesc în căile lor:
  3 Iar adâncul apelor şterge urmele lor, cuprinzându-le trupurile și nimicindu-le viaţa.
  4 căci apele râurilor acţionează mult mai repede decât iuţeala fulgerului; dar cei care le trec în credință, nu sunt atinşi;
  5 căci cei care merg pe ele, fără prihană, nu trebuie să aibă teamă.
  6 Pentru că în ei se află semnul Domnului, iar semnul este calea celor care trăiesc în numele Domnului;
  7 Îmbracă-te, prin urmare, în sfinţenia Celui Preaînalt, și cunaşte-L, și vei trece fără pericol, pentru ca râurile ţi se vor supune
  8 Domnul ne-a făcut o punte din cuvântul Său; pentru ca El a mers pe ape cu picioarele goale:
  9 iar urmele Lui au rămas neşterse pe apă, și neatinse, asemenea trunchiului unui copac care pluteşte nevătămat.
  10 și valurile s-au ridicat de o parte şi de cealaltă, însă urmele Domnului nostru, Mesia, au rămas neclintite fără să poată fi şterse sau vătămate în vreun fel.
  11 Şi astfel a deschis calea celor care vor trece apele prin El, urmând credinţa Lui, și se închinându-se numelui Lui.
  Aleluia.____________

Imaginea: Julius Schnorr von Carolsfeld 
Joseph and Potiphar’s Wife
Read full post »

marți, 6 august 2013

ODA 38

0 comentarii


  ODA 38.

  O descriere frumoasă a puterii adevărului.

  1 M-am aşezat în lumina Adevărului ca într-o caleaşcă:
  2 iar Adevărul m-a luat și m-a purtat pe braţele Sale: și m-a ferit de întunericul gropilor şi  de povârnişul prăpastiilor, de ascuţişul stâncilor şi de furia valurilor:
  3 Și a devenit pentru mine adăpostul mântuirii mele, iar braţele Sale m-au purtat către viaţa veşnică:
  4 Și m-a însoţit peste tot şi a fost odihna sufletului meu, și m-a ferit de rătăciri, pentru că Adevărul grăia peste tot, în locul meu;
  5 Şi calea mea a fost netedă, pentru că am umblat în El;
  6 Și n-am picat în greşeală, pentru că am ascultat Adevărul.
  7 Am fugit de păcat şi răul s-a îndepărtat de mine: căci Adevărul m-a călăuzit pe calea cea dreaptă, și
  8 orice n-am ştiut, el m-a făcut să înţeleg, mi-a arătat toate otrăvurile păcatului, și rănile morţii pe care eu le credeam dulceaţa sufletului meu:
  9 Și am văzut urâciunea Păcatului, ca o mireasă  care îşi ascunde stricăciunea sub podoabele ei, şi ca mirele care îşi ascunde urâciunea sub amăgirea înşelăciunii (seducţiei, ispitirii);
  10 Și am întrebat Adevărul "Cine sunt aceștia?", Și El mi-a zis, "Aceştia sunt înșelătorul și greşeala (ispita şi păcatul):
  11 Și sunt precum mirele şi mireasa lui: care duc în rătăcire și amăgesc întreaga lume:
  12 Și au chemat pe mulţi la nunta lor (p.. 138)
  13 și le-a dat să bea din licoarea otrăvită a lor, care le-a şters  înțelepciunea și cunoaşterea, și i-a aruncat în neştiinţă;
  14 Și apoi, i-au lăsat să plece, iar aceştia au căzut pradă Păcatului, care s-a bucurat că ei au uitat de suflet, şi  nici nu-şi caută sufletul lor."
  15 Dar eu am fost făcut înțelept, astfel încât să nu cad în mâinile înșelătorului, și am fost fericit pentru că Adevărul a mers cu mine,
  16 Și am fost trezit la viaţă, și am fost mântuit,
  17 și sufletul meu l-am aşezat în mâna Domnului: pentru că El mi-a  dat viaţa.
  18 În Adevăr mi-am aşezat rădăcinile sufletului meu și El îl udă, îl creşte, iar roadele sale vor fi veşnice.
  19 Şi rădăcinile sufletului meu s-au înfipt adânc, şi a răsărit și s-a înălţat, și a devenit un pom puternic cu ramuri umbroase;
  20 și numai Domnului I se cuvine slava căci El l-a semănat şi El l-a crescut: cu grija Sa și cu binecuvântarea buzelor Lui,
  21 Mângâindu-l cu dreapta Sa, și descoperindu-i cele nearătate ale înţelepciunii Sale.
  Aleluia.


____________

Imaginea: Julius Schnorr von Carolsfeld 

Joseph Sold into Slavery
Read full post »

Odele lui Solomon - Oda 31

0 comentarii


                  Oda 31


 1. Abisurile cele adanci s-au topit inaintea Domnului; si intunericul s-a nimicit de la fata lui.
 2. Greseala s-a pierdut si a pierit de mana lui, si dispretul n-a aflat cale pe care sa mearga si a fost inecat de Adevarul Domnului.
 3. Deschis-a gura Lui si a vorbit mila si bucurie. Si a grait un nou cantec de lauda al numelui Sau.
 4. Si Si-a inaltat glasul Sau catre Cel Prea Inalt si I-a daruit Lui fii, cei ce erau fii prin El.
 5. Si chipul Lui s-a indreptat, caci aceasta i-a fost data de Tatal Sau.
 6. Veniti, toti care ati fost in suferinta si primiti bucurie.
 7. si fiti stapani pe voi insiva prin har si luati viata cea nemuritoare.
 8. Osanditu-M-au cand am inviat (m-am ridicat), Eu Care niciodata n-am fost osandit.
 9. Si apoi Mi-au impartit averea, care nu era randuita pentru ei.
 10. Dar am rabdat si am tacut, ca sa nu fiu tulburat de ei.
 11. Si am stat drept si nemiscat ca o stanca care e lovita de valuri si ramane.
 12. Si am suferit umilinta cu smerenie. Si aceasta pentru a-Mi mantui poporul si a-l invata.
 13. si pentru ca sa nu fie in zadar fagaduintele catre patriarhi, pe care le-am promis pentru mantuirea semintiei lor.
         Aliluia.
Read full post »
Blogger Tips And Tricks|Latest Tips For Bloggers Free Backlinks
 

Copyright © Solomon si David Design by Free CSS Templates | Blogger Theme by BTDesigner | Powered by Blogger